13240090_972061416247970_2520907246249653919_n

Ledige verv og stillinger på Kroa i Bø

Publisert onsdag 25. mai 2016 under Nyheter.

Kroa i Bø søker kandidater til  ulike verv og stillinger på Kroa i Bø. Kroa er hovedsakelig driftet på frivillig innsats, men vi har også noen stillinger som blir lønnet på timebasis. Som ansvarlig på Kroa i Bø har du stor påvirknigskraft på hva som skjer og hvordan Kroa utvikler seg videre. All opplæring blir gitt så erfaring er ikke et krav.  Alle ansvarlige får frivillig-goder samt arbeidserfaring og et stort sosialt nettverk.

Crewansvarlig – frivillig:

 

 Som crewansvarlig har du ansvar for billettsalg, billettsjekk og garderobe. Den som er ansvarlig delegerer oppgaver til de som jobber i crewet og tar oppgjør på slutten av kvelden. Alle disse oppgavene er i forbindelse med arrangement. Crewansvarlig samarbeider tett med de som har vakthold om innslipp av publikum.  Dette er ikke en lønnet stilling.

 

Vaktansvarlig – lønnet:

Som vaktansvarlig har du ansvar for sikkerheten på huset under arrangement, både for de som jobber  og publikum. Det er til en hver tid ansatt fire vaktansvarlige så du vil jobbe i team med dem. Vaktansvarlig delegerer oppgaver til de frivillige vaktene og sørger for opplæring. Arbeidsoppgavene til vakta inkluderer legitimasjons-sjekk, kroppsvisitering, organisering av innslipp og publikumsflyt, vakthold og sikkerhet. Vaktansvarlig blir lønnet på timebasis og jobber i forbindelse med arrangementer.

 

Baransvarlig – lønnet:

Som baransvarlig har du ansvar for avviklingen av bardrift under arrangement på Kroa i Bø. Du må delegere oppgaver og gi opplæring til de frivillige, ha orden og oversikt over varelager, ta oppgjør på slutten av kvelden, ha ansvar for at vi oppfyller kravene ift sjenkeloven og andre oppgaver knyttet til bardriften. Baransvarlig blir lønnet på timebasis og jobber i forbindelse med arrangementer. Baransvarlig må gjennomføre prøve i alkoholloven

 

For mer informasjon send e-post til: rekruttering@kroaibo.no

Send søknad til: kine@kroaibo.no

Program

Dato Konsert Pris Klokka
August
14. august 2017

Åpningsuka 2017

Kommer
September
16. september 2017

deLillos

250,- / 350,-21:30