Øvingslokale

Speler du i band? Vil du spele i band? Treng du ein stad å øve? Bø for Banda er ein samanslutning av alle dei banda som øver i konteinaren ved Gullbring. Det er Bø for Banda som eig, driv og held øvingskonteinaren vedlike. I øvingskonteinaren er det ulike instrument, PA-anlegg og mikrofonar så det er godt egna for øving til all slags musikk. Både ungdommar og studentar kan bruke lokala. Øvingskonteinaren er open 10:00 – 21:00 på kvardagar og 13:00 – 21:00 i helgene.

Kontaktinformasjon: Henriette Enge, kk-nestleder@kroaibo.no.
For å øve må du skrive under kontrakt, betale 300 kr og bli medlem i Bø for banda. Då får du medlemskort og høve til å låne nøklar til konteinaren på Gullbring. Nøklar skal hentast og leverast i informasjonsskranken på Gullbring i opningstida: 1000-2100 (måndag – fredag), 1300-2100 (laurdag og sundag). Nøklane kan lånast mot at du: * syner medlemskortet i ”Bø for Banda”. * skriv under på skjema i skranken på Gullbring. * betalar eit depositum på 200 kr (som du får attende når du leverer attende nøkkelen). Ved tap av nøkkel må du betale 1 000 kr.

Program

Dato Konsert Pris Klokka
Februar
10. februar 2018

Miss Tati

150/20021:30Kjøp billett
Mars
10. mars 2018

Honningbarna

320/25021:30Kjøp billett