Filmklubben: Lore

Kjøp billett

Den kritikerroste Lore begynner der Der Untergang slutter: Hitler er død, krigen er over, Tyskland invaderes og kastes ut i materiell nød. […]

Den kritikerroste Lore begynner der Der Untergang slutter: Hitler er død, krigen er over, Tyskland invaderes og kastes ut i materiell nød. For mange tyskere er overgangen fra gamle til nye sannheter kanskje det vanskeligste av alt.

Fjorten år gamle Lore er eldste datter i en offisersfamilie, og opplært til å bli en god nazist. Når foreldrene innser at slaget er tapt og overgir seg til de allierte, får hun ansvar for å lede søskenflokken på fem fra Bavaria i sør til tryggheten på mormorens gård i Hamburg i nord. «Ikke glem hvem du er», sier moren til Lore. Men Lore oppdager gradvis hva det er foreldrene har vært med på, og at hun bare er en flyktning som alle andre.

Lore er en fortelling om det totale nederlag på et samfunnsmessig og psykologisk plan, om barn som arver foreldrenes synder, og om en ung jentes oppdagelse av verden.

Filmen vil bli introdusert av filmklubben, og det vil bli mulighet for å diskutere filmen etter visningen.

Aldersgrense: 15 år

Information in english

The critically acclaimed Lore begins where Der Untergang ends: Hitler is dead, war is over, Germany is invaded and thrown into material distress. For many Germans, the transition from old to new truths is perhaps the most difficult of all.

Fourteen-year-old Lore is the eldest daughter in an officer's family, and trained to be a good Nazi. When her parents realize that the battle has been lost and surrender to the Allies, she is given responsibility for leading the group of five siblings from Bavaria in the south to safety on her grandmother's farm in Hamburg in the north. "Do not forget who you are," says Lore's mother. But Lore gradually discovers what her parents have been involved in, and that she is just a refugee like everyone else.

Lore is a story about the total defeat on a social and psychological level, about children who inherit their parents' sins, and about a young girl's discovery of the world.

The film will be introduced by the film club, and there will be an opportunity to discuss the film after the screening.

Age limit: 15 years

Program

16 Oct
Dørene åpner kl. 21.00 , Inngang:
19 Oct
Dørene åpner kl. 18.30 , Inngang: 45/70
23 Oct
Dørene åpner kl. 21.00 , Inngang: 150,-/200,- eksl. bill.avgift
28 Oct
Dørene åpner kl. 19.00 , Inngang: Gratis
30 Oct
Dørene åpner kl. 21.00 , Inngang: 50/100 eksl. bill. avgift
12 Nov
Dørene åpner kl. 21.00 , Inngang:
19 Nov
Dørene åpner kl. 21.00 , Inngang: