OBS! – dette arrangementet har allerede funnet sted.

Staut

Kjøp billett

Med kombinasjonen fengende melodier, sterke og gode tekster, særdeles dyktige musikere og ikke minst et voldsomt driv og energi på scenen, har […]

Med kombinasjonen fengende melodier, sterke og gode tekster, særdeles dyktige musikere og ikke minst et voldsomt driv og energi på scenen, har gjengen fra Valdres vokst seg opp til å bli en av de absolutt ledende i sin sjanger.
Staut har både gullplater og førsteplass på albumlista å vise til, samt en flere år lang turnéliste og et antall konserter som få andre band i Norge kan matche. Det har vært store og profilerte TV-opptredener, en solid rekke radiolistinger, og ikke minst: kvalitet hele veien.
Siste album har fått tittelen «Makalaus», noe som er langt fra tilfeldig. «Makalaus er en fjelltopp som ligger på grensa mellom Nord-Aurdal og Sør-Aurdal i den sørlige delen av Valdres. Turen opp dit er verken lang eller krevende men når man er oppe møtes man av en panoramautsikt som i alle himmelretninger er makeløs – på sin måte.
Det er denne utsikten vi i STAUT vil vise folket når vi nå gir ut vårt sjette album. Vi håper å ta folket med på en musikalsk topptur som ikke er for lang og krevende men som likevel gir en vidstrakt panoramautsikt inn i vårt landskap av ord og toner. Her vil du finne ville, rytmiske stryk, stille tjern med vare toner, melankolske, mollstemte solnedganger og et yrende dyreliv med dansende tiur i yppig lek, en lyrisk rev som muligens lurer deg første gang du hører den – og kanskje, om du lytter nøye, kan du høre ei klok ugle som uler langt inne i skogene», forteller låtskriver Ørnulf Juvkam Dyve.
STAUT er:
Gaute Lein, Asle Tronrud, Ørnulf Juvkam Dyve, Dag Arve Sandnes, Frode Flatland, Torgeir Bolstad

Information in english

With the combination of catchy melodies, strong and good lyrics, extremely talented musicians and not least a tremendous drive and energy on stage, the band from Valdres has grown to become one of the absolute leaders in their genre.
Staut has both gold records and first place on the album list to refer to, as well as a several-year tour list and a number of concerts that few other bands in Norway can match. There have been big and high-profile TV appearances, a solid number of radio listings, and not least: quality all the way.
The latest album has been titled "Makalaus", which is far from coincidental. "Makalaus is a mountain peak located on the border between Nord-Aurdal and Sør-Aurdal in the southern part of Valdres. The trip up there is neither long nor demanding but when you are up you are met by a panoramic view that is incomparable in all directions - on his way.
It is this view we in STAUT will show the people when we now release our sixth album. We hope to take the people on a musical summit trip that is not too long and demanding but which still provides a vast panoramic view into our landscape of words and tones. Here you will find wild, rhythmic rapids, quiet ponds with lasting tones, melancholy, minor-tuned sunsets and a bustling wildlife with dancing tiur in lavish play, a lyrical fox that may fool you the first time you hear it - and maybe, if you listen carefully , you can hear a wise owl howling deep in the forests ", says songwriter Ørnulf Juvkam Dyve

Program